Bu halda əmsallar vurularaq daha böyük əmsal yaranır. – edə bilmədiyiniz bəzi